افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

هفده هزار معلول در ۲۳۷ مرکز دولتی و خصوصی استان تهران

هفده هزار معلول در ۲۳۷ مرکز دولتی و خصوصی استان تهران

هفده هزار معلول در ۲۳۷ مرکز دولتی و خصوصی استان تهران وجود دارند.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران گفت:

۱۷ هزار معلول جسمی و ذهنی در ۲۳۷ مرکز نگهداری از معلولان در استان تهران نگهداری می شوند.

 

محمدرضا اسدی معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران اظهار کرد:

در حال حاضر در شهر تهران ۳ مرکز دولتی برای نگهداری از معلولان تحت پوشش بهزیستی وجود دارد.

  • مرکز هفت تیر ویژه دختران معلول با ۵۵ مددجوی معلول جسمی بی سرپرست
  • مرکز وردآورد ویژه دختران معلول ذهنی با حدود ۳۰۰ مددجو
  • مرکز نارمک با ۲۳۰ مددجوی دختر

این مراکز در تهران مشغول به فعالیت هستند و به این افراد خدمات مورد نیاز را ارائه می‌کنند.

 

وی ادامه داد:

از مجموع ۳ مرکز دولتی، ۲ مرکز نگهداری از معلولان شامل مرکز نارمک و وردآورد در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند.

هم اکنون تعداد مجموع مراکز خصوصی نگهداری از معلولان در استان تهران شامل ۲۳۴ مرکز است.

 

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران خاطرنشان کرد:

تمام مراکز دولتی و خصوصی در قالب شیفت های مختلف شامل شیفت روزانه، شبانه و مراقبت در منزل از معلولان نگهداری و انواع خدمات را به آن‌ها ارائه می کنند.

 

۱۷ هزار مددجوی معلول در مراکز نگهداری از معلولان نگهداری می‌شوند

اسدی یادآور شد:

آمار مددجویان معلولی که در مراکز نگهداری از معلولان نگهداری می شوند و خدمات دریافت می کنند، هفده هزار معلول است.

بر اساس این آمار تعداد معلولان در مراکز دولتی قابل توجه نیست.

 

وی تصریح کرد:

در مجموع ۹ هزار نفر از مددجویان معلول یارانه ویژه مراکز نگهداری از معلولان را دریافت می کنند.

به ازای نگهداری هر فرد معلول در مراکز تحت پوشش بهزیستی در مراکز روزانه ماهیانه مبلغ ۳۶۰ تا ۴۴۰ هزار تومان یارانه به مراکز فوق پرداخت می شود.

 

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران عنوان کرد:

مراکز شبانه روزی نگهداری از معلولان به ازای نگهداری از هر معلول مبلغ ۵۶۰ تا ۶۸۰ هزار تومان با توجه به درجه مرکز یارانه دریافت می کنند.

منبع : باشگاه خبرنگاران

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!