افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

معابر و برنامه های جدید مناسب سازی معابر برای معلولان

معابر و برنامه های جدید مناسب سازی معابر برای معلولان

معابر و برنامه های جدید مناسب سازی معابر برای معلولان ، از جمله اهداف سازمان بهزیستی است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه ۲۷ درصد معابر و اماکن برای معلولان مناسب سازی شده اند، گفت:

برای اولین بار قرار است سیستم ارائه خدمات به نابینایان در بانک‌ها ایجاد شود.

حسین نحوی نژاد، با اشاره به موضوع مناسب سازی معابر و اماکن عمومی در کشور اظهار کرد:

دراین باره قوانین و مقرراتی وجود دارد و دستگاه ها ملزم به انجام آن هستند.

وی تصریح کرد: سازمان بهزیستی در همین زمینه اقدام به برگزاری جلسات متعددی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها کرده است.

نتیجه و خروجی آنها امضای تفاهم‌نامه‌ هایی در این خصوص بوده است.

نحوی نژاد ادامه داد: اگر به آمار ارائه شده از سوی استان ها توجه داشته باشیم در می یابیم که ۲۷ الی ۳۰ درصد در سطح کشور مناسب سازی شده است

البته میزان مناسب سازی معابر در استان‌ها متفاوت است.

 

مناسب سازی ناوگان ها

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور افزود:

جلسات ستاد مناسب سازی به طور منظم در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها در حال برگزاری است.

همچنین مصوبات خوبی نیز در پی داشته است.

وی بیان کرد: به عنوان مثال ۲۰۰ دستگاه اتوبوس مناسب سازی شده در استان خراسان رضوی وارد ناوگان عمومی شده است.

در استان اصفهان نیز ۲۰۰ دستگاه خریداری شده است.

نحوی نژاد بیان کرد: در استان لرستان نیز طبق توافقی که به شهرداری شده قرار است پیاده روها و معابر برای تردد افراد معلول و سالمندان مناسب سازی شود.

وی افزود: در تهران نیز در برخی از مناطق اقدامات خوبی در حوزه مناسب سازی صورت گرفته است.

در این بین انتظار داریم سایر مناطق نیز اقدامات موثری در خصوص معابر انجام دهند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور همچنین به توافق با بانک مرکزی اشاره کرد و گفت:

برای نخستین بار قرار است سیستم برای ارائه خدمات به نابینایان در بانک‌ها در نظر گرفته شود.

نحوی نژاد افزود: همچنین با توافق صورت گرفته با مسئولان دانشگاه‌ها قرار است کلاس افراد داری معلولیت فعلا در طبقات همکف دانشگاه برگزار شود.

تا در آینده و با مناسب سازی شرایط حضور آنها در سایر طبقات فراهم شود.

خبرنگار مهر

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!