افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

همسان‌ سازی مستمری پرداختی به معلولان و زنان سرپرست خانوار

همسان‌ سازی مستمری پرداختی به معلولان و زنان سرپرست خانوار

همسان‌ سازی مستمری پرداختی به معلولان و زنان سرپرست خانوار در بهزیستی و گفته هایی در این زمینه به گوش رسیده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: یکی از برنامه‌های اصلی این سازمان همسان‌ سازی مستمری پرداختی به معلولان و همچنین زنان سرپرست خانوار خواهد بود.

وحید قبادی‌ دانا با اشاره به مهمترین برنامه‌هایی که باید در سازمان بهزیستی کشور انجام شود، اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که در مراسم معارفه خود نیز به آن اشاره داشتم موضوع شفافیت در تمام فعالیت‌های سازمان بهزیستی است.

باید شفافیت را از درون سازمان بهزیستی شروع کنیم.

در ادامه شفافیت لازم در موسسات خیریه و نهادهای همکار با ما نیز باید ایجاد گردد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور مواردی را جهت شفاف سازی مد نظر دارد.

مواردی همچون ایجاد شفافیت در قراردادها، املاک وابسته به سازمان و امور توانبخشی و همسان‌سازی مستمری

این موارد را از دیگر برنامه‌های خود در بهزیستی دانست.

 

اهداف کلی

همچنین بیان کرده: سازمان بهزیستی خدمات مختلفی رابه افراد تحت پوشش و جهت همسان‌ سازی مستمری خود ارائه میدهد.

این خدمات در حوزه‌های زنان سرپرست خانوار و مستمری یگیران، کودکان، سالمندان، معتادان و … ارائه می شوند.

البته باید بتوانیم برنامه‌های به‌روز و علمی نیز در این زمینه ها ارائه دهیم.

قبادی‌ دانا ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌ های ما این است گام‌هایی برای ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی برداریم.

این اهداف با تصویب بودجه ۹۸ و مشخص شدن اعتبارات سازمان بهزیستی صورت پذیر است.

از مهمترین این گام ها همسان‌ سازی مستمری پرداختی به معلولان و سایر افراد تحت پوشش است.

از جمله این افراد زنان سرپرست خانواده و مستمری بگیران است.

وی تصریح کرد: با تصویب بودجه ۹۸ کشور و مشخص شدن اعتبارات سازمان بهزیستی، این سازمان باید بتواند افراد پشت نوبتی را وارد چرخه حمایتی کند.

ارائه خدمات به نیازمندان، معلولان و جامعه هدف از دیگر برنامه‌های سازمان در دوره جدید خواهد بود.

خبرگزاری تسنیم

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!