افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

بهزیستی زنجان برای بکارگیری مددجویانش وام پرداخت می کند

بهزیستی زنجان برای بکارگیری مددجویانش وام پرداخت می کند

بهزیستی زنجان برای بکارگیری مددجویانش وام پرداخت می کند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت:

کارفرمایان در صورت بکارگیری نیرو از جامعه هدف، به ازای هر نفر ۲۰۰ میلیون ریال و تا سقف یک میلیارد ریال به ازای بکارگیری ۵ نفر تسهیلات بانکی دریافت می کنند.

به گزارش روابط عمومی این سازمان، محمد محمدی قیداری افزود:

این سازمان با ارائه بسته مشوق های جدید کارفرمایی، صاحبان حرفه و مشاغل سعی در تسهیلگری اشتغال معلولان و مددجویان دارد.

به ازای هر معلول که نزد کارفرما کار می کند، علاوه بر حق بیمه مبلغی به عنوان یارانه ارتقا کارایی معلولان به کارفرمایان پرداخت می کند.

وی اظهار کرد:

کارفرمایانی که معلولان را در واحدهای خود بکار گیرند در قبال این تعهد از دریافت یارانه ۱۰ تا ۵۰ در صدی پرداخت حقوق معلولان از سوی بهزیستی استان برخوردار خواهند شد. ژی

این مسئول ادامه داد:

بر این اساس این سازمان تنها نقش آماده‌سازی در زمینه‌ اشتغال مددجویان و ارایه راهبرد در امر تسهیل گری را دارد.

در این راستا برنامه‌ ساماندهی فرآیند اشتغال آنها از جمله برنامه‌ریزی، آماده‌سازی مددجو، خدمات مددکاری و تثبیت شغل را اجرا می کند.

وی خاطرنشان کرد:

کارفرمایان مناطق محروم و روستایی نیز در صورت ارائه طرحهایی با توجیه فنی و بکارگیری نیرو از جامعه هدف بهزیستی، می‌توانند از منابع مالی ثابت و سرمایه در گردش صندوق توسعه ملی برخوردار شوند.

محمدی افزود:

هم اکنون ۵۳ کارفرما در راستای ایجاد اشتغال پایدار و استفاده از تسهیلات جهت شرایط بهتر برای افراد معلول و خانوادهای انها با بهزیستی استان همکاری می کنند.

وی اظهار کرد:

آن دسته از جامعه هدف که طرح شغلی تدوین کرده و از مدیریت منابع مالی برخوردارند، از جانب بهزیستی برای دریافت تسهیلات که منابع قرض الحسنه بانکی است معرفی می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی استان خاطر نشان کرد:

بهزیستی یک نهاد حمایتی و توانمندساز است.

وخروج سالانه ۱۰ درصد از مددجویان را از چرخه حمایتی خود در دستور کار دارد.

به گفته وی، بهزیستی استان از کارفرمایانی که زمینه اشتغال معلولان، مددجویان و جامعه هدف را فراهم می نمایند، حمایت می کند.

به گزارش ایرنا، هم اکنون ۲۳ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی استان زنجان هستند.

منبع : خبرگزاری ایرنا

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!