افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

پرستار سوگند خورده

اگر جان یک نفر را نجات دهید: شما یک قهرمان هستید… اگر هزاران زندگی را نجات دهید: شما یک پرستار هستید…

با هم می نشویم این پادکست زیبا را که نویسنده آن خانم مرضیه لازمی و گوینده خانم مریم نوری با میکس و ادیت سرکار خانم مهدیه رستگار، سپاس بی کران ای قهرمانان مهربان

قسمت ها

۰۶

پرستار سوگند خورده

۴:۲۳
پرستار سوگند خورده

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!