افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه
مشکلات دانشگاه

خاطرات واقعی یک دانشجوی دارای معلولیت

پادکست آخرین روز دانشگاه که بر اساس خاطرات واقعی یک دانشجوی دارای معلولیت که به قلم سید محسن حسینی طاها که دارای معلولیت می باشد نوشته شده است و با صدای گرم سرکار خانم مهدیه رستگار به مناسب هفته کتاب و کتابخوانی خوانده شده است.

قسمت ها

۰۱

خاطرات واقعی یک دانشجوی دارای معلولیت

۱۰:۱۳
مشکلات دانشگاه
خاطرات واقعی یک دانشجوی دارای معلولیت

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!