افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

کارت جدید معلولیت برای یک میلیون و ۳۰۰ هزار معلول صادر شد

کارت جدید معلولیت برای یک میلیون و ۳۰۰ هزار معلول صادر شد

کارت جدید معلولیت برای یک میلیون و ۳۰۰ هزار معلول صادر شد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از صدور کارت بین‌المللی معلولیت خبر داد.

این کارت برای یک میلیون و ۳۰۰ هزار معلول تا پایان سال ۹۷ صادر می شود.

 

حسین نحوی نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت:

یک میلیون و ۳۰۰ هزار معلول در کشور وجود دارد.

از این تعداد ۳۵ درصد زنان و ۶۵ درصد مردان هستند.

 

وی از ارائه خدمات هوشمند به معلولان خبر داد و گفت:

به همین منظور برنامه ریزی هایی برای صدور کارت جدید معلولیت انجام شده است.

نحوی نژاد با اشاره به اینکه فرآیند زیرساخت صدور کارت معلولیت در سالهای اخیر انجام شده ادامه داد: تاکنون ۳۵۰ هزار کارت صادر شده و در اختیار معلولان قرار گرفته است.

معاون توانبخشی بهزیستی افزود:

در زمینه صدور کارتهای بین المللی معلولیت برای افراد معلول تحت پوشش سازمان، پرونده ۶۰ درصد معلولان در کمیسیون های پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و برای ۴۵ درصد این افراد، کارت جدید صادر شده است.

نحوی نژاد با اشاره به اینکه کارتهای قبلی معلولان همچنان دارای اعتبار است، افزود: افرادی که هنوز کارتی برایشان صادر نشده نگران نباشند و با همان کارتهای قبلی می توانند خدمات دریافت کنند.

وی گفت:

در نظر داریم تا پایان سال ۹۷ برای تمام معلولان کارتهای جدید معلولیت صادر شود که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارت جدید خواهد بود.

معاون امورتوانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: در کارتهای جدید نوع معلولیت افراد بر اساس نظر کمیسیون‌های بهداشتی درج شده است وبر اساس آن خدمات به معلولان ارائه خواهد شد.

منبع : خبرگزاری فارس

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!