افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

پرداخت ۲۳۹ میلیون تومان حق پرستاری به معلولان ضایعه نخاعی بهزیستی

پرداخت ۲۳۹ میلیون تومان حق پرستاری به معلولان ضایعه نخاعی بهزیستی

پرداخت ۲۳۹ میلیون تومان کمک هزینه حق پرستاری از ابتدای امسال تاکنون به معلولان ضایعه نخاعی خراسان جنوبی انجام شد.

مدیرکل بهزیستی استان گفت:

اینم مبلغ در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران واریز شده است.

این مصوبه در خصوص آئین نامه برقراری حق پرستاری برای حمایت و نگهداری معلولین دارای آسیب نخاعی است.

عرب نژاد افزود:

از ابتدای امسال تاکنون در هر ماه برای معلولان ضایعه نخاعی پرداخت هایی انجام شده است.

این پرداختها عبارت است از:

معلولان ضایعه نخاعی کمری‌ ۱۸۰ هزار تومان

معلولان ضایعه نخاعی گردنی ۲۳۰ هزار تومان

معلولان ضایعه نخاعی سینه ای ۲۰۰ هزار تومان

در مجموع این معلولان از پرداخت ۴۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان حق پرستاری بهره مند شدند.

وی گفت:

۲۴۱ معلول ضایعه نخاعی در استان از خدمات بهزیستی برخوردار می شوند.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!