افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

پارک خودروها و مشکلاتی که برای معلولان ایجاد میکند.

پارک خودروها و مشکلاتی که برای معلولان ایجاد میکند.

پارک خودروها در ورودی پیاده‌روها، عابران را همیشه به دردسر می‌اندازد.

حال تصور کنید یک معلول در حال عبور از یک پیاده رو چه مشقتی در برابر این جعبه‌های پر از بی‌فرهنگی متحمل می‌شود.

 وحید رجبلو، کارآفرین توانیاب کرجی با انتشار این عکس در توییتر خود نوشت:

«چه میشه گفت به صاحبان این خودروها؟

بخاطر توقف خودرو جلوی رمپ، مجبور شدم یه مسیر طولانی رو طی کنم تا به مقصدم که چند متر بیشتر با من فاصله نداشت برسم.»

وی در این خصوص به ایسنا گفت:

۹۰ درصد پیاده‌روهای کرج برای افراد معلول قابل رفت و آمد نیست.

جدا از این، معضل پارک خودروها در مسیر عبور عابران هم مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

این وضعیت خطرات زیادی را برای معلولان و همراهان آنان ایجاد می‌کند.

چون گاهی مواقع مجبور می‌شوند فرد معلول را از روی جدول عبور دهند.

این مشکل خود ممکن است به حادثه منجر شود.

رجبلو افزود:

از طرف دیگر، غیرقابل عبور بودن پیاده‌روها ما را مجبور به گذر از خیابان می‌کند.

با نحوه رانندگی برخی رانندگان و بی توجهی آنان، احتمال بروز حادثه افزایش می‌یابد.

بارها شده به رانندگان بخاطر پارک خودروها در مقابل رمپ ها اعتراض کرده‌ام.

اما حاضر به جابه‌جایی خودرو نمی‌شوند.

منبع : ایسنا

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!