افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

مناسب سازی اداره ها شاخص مهم ارزیابی جشنواره شهید رجایی است

مناسب سازی اداره ها شاخص مهم ارزیابی جشنواره شهید رجایی است

مناسب سازی اداره ها شاخص مهم ارزیابی جشنواره شهید رجایی است.

رئیس بهزیستی شهرستان ابهر گفت:

یکی از شاخص های مهم ارزیابی مدیران در جشنواره شهید رجایی میزان مناسب سازی ساختمان اداره ها برای معلولان است.

شهرام رجبی با اشاره به بازدیدهای میدانی از ساختمان های اداره های شهرستان ابهر، افزود:

در این بازدیدها مناسب سازی هریک از اداره ها مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس نتایج بازدیدها بیشتر اداره ها وضعیت خوبی از این نظر برای معلولان نداشتند.

رئیس بهزیستی شهرستان ابهر تصریح کرد:

در این بازدیدها ساختمان اداره ها از نظر درب های بازشو، سرویس های بهداشتی، رمپ و آسانسور مورد بررسی قرار گرفت.

این مسئول خاطرنشان کرد:

در بین اداره های شهرستان ابهر، اداره استاندارد بالاترین امتیاز مناسب سازی را به خود اختصاص داد.

تمامی موارد استاندارد در این زمینه از درب ورودی، زنگ داخل سرویس بهداشتی، توالت فرنگی، آسانسور، ارتفاع پله ها و سایر موارد لحاظ شده بود.

از ۳۰ امتیاز این بازدید موفق به کسب امتیاز کامل شد.

 

در برخی ادارات حتی امتیاز ۲/۵ را نیز داشته ایم.

رجبی ابراز کرد:

با این وجود اداره هایی بودند که از ۳۰ امتیاز ۲٫۵ امتیاز دریافت کردند.

به طوری که حتی در صورت بروز مشکل، کارمندان این اداره ها نیز به سختی در آن تردد خواهند کرد.

وی تاکید کرد:

در اداره هایی که جانبازان و معلولان تردد می کنند انتظار بیشتری برای مناسب سازی داریم.

مثلا در بنیاد شهید سطح شیبدار این اداره شیب تندی دارد .

برای سرویس های بهداشتی در اعتبارات جدید نصب توالت فرنگی مد نظر قرار گیرد.

رئیس بهزیستی شهرستان ابهر بیان کرد:

بسیاری از اداره هایی که ساختمان جدید آن ها در حال احداث است موارد لازم را قبل از اتمام کار مد نظر قرار دهند.

مثلا در اداره بهزیستی ابهر در هنگام ساخت آسانسور پیش بینی نشده بود.

که بعدها این اداره برای نصب آسانسور متحمل هزینه شد.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب در برخی اداره ها، خاطرنشان کرد:

در مجموع در اداره های شهرستان وضعیت مطلوبی از نظر برای معلولان، را شاهد نیستیم.

وی تصریح کرد:

رئیسان بانک ها برای تکریم جانبازان و معلولان و سالمندان، مناسب سازی بانک ها را مد نظر قرار دهند.

منبع : ایرنا

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!