افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

معلولان نابینا و کم بینا ، ۱۱ درصد از جمعیت بهزیستی را تشکیل می دهد

معلولان نابینا و کم بینا ، ۱۱ درصد از جمعیت بهزیستی را تشکیل می دهد.

معلولان نابینا و کم بینا ، ۱۱ درصد از جمعیت تحت پوشش بهزیستی در استان خراسان رضوی تشکیل میدهند.

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت:

۱۱ درصد از مجموع معلولان زیر پوشش بهزیستی را در این استان معلولان نابینا و کم بینا تشکیل می دهند.

مسعود فیروزی، دوشنبه به مناسبت روز جهانی عصای سفید در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود:

۱۱۸ هزار معلول هم اینک در خراسان رضوی از خدمات بهزیستی بهره می برند.

تعداد ۱۱۳ هزار نفر از آنان دچار معلولیت در بینایی هستند

وی ادامه داد:

نابینایان آن دست معلولانی هستند که به دلیل معلولیت خود بسیاری از فرصتها را از دست می دهند.

این فرصت‌ها در زمینه های شغلی و اجتماعی بسیار دیده میشود.

با وجود توانمندیهای جسمی و ذهنی بالا متاسفانه این شرایط برای آنها وجود دارد.

معاون اداره کل بهزیستی خراسان رضوی مناسب سازی محیطهای شهری را برای این گروه موجب رفاه آنان ذکر و بیان کرد:

در این زمینه شهرداری مشهد اقدامات خوبی انجام داده است.

اما هنوز آشنایی و آگاهی مردم نسبت به نوارهای زرد نصب شده در داخل پیاده روها و ضرورت حفظ حریم آنها به اندازه کافی نیست و بعضا در حد صفر است.

نابینایان از ابتدایی ترین حقوق شهروندی محرومند

حضور آنان در اجتماع به دلیل فراهم نبودن شرایط و فرهنگ پذیرش آنان همراه با خطرات فراوانی است.

نحوه کمک به فرد نابینا و کم بینا برای عبور از خیابان و محیطهای پرخطر و حتی نحوه راهنمایی کلامی و هدایت آنان برای بالارفتن از پله ها و مکانهای اینچنین آداب و روشهایی دارد که هنوز مردم نسبت به آن آگاهی ندارند.

فیروزی افزود:

در ‘قانون جهانی عصای سفید’ سه دسته وظیفه مندی در جهت حمایت از این قشر اعلام شده است.

این قانون شامل وظایف دولتها و مسئولان، وظایف جامعه و وظایف خود نابینایان است.

دولتها و مسئولان باید در تصمیم سازیها و سیاست گذاریها نسبت به خواسته ها و نیازهای این گروه توجه کنند.

جامعه نیز باید زمینه را برای نقش آفرینی اجتماعی نابینایان فراهم آورد.

در این زمینه رسانه ها و نقش فرهنگ سازی آنها یگانه و بی نظیر است.

 

معلولان نابینا و کم بینا باید مطالبه گر خواسته های خود باشند

وی ادامه داد:

در این ارتباط وظایف خود نابینایان در زمینه مطالبه گری و خستگی ناپذیری برای دریافت مطالباتشان از همه مهمتر است.

همچنین تشکیل سازمانهای مردم نهاد و فعالیت در مسیر احقاق حقوق این گروه از معلولان امری لازم است.

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی در خصوص مشکلات معلولان بینایی نیز گفت:

مشکلات این گروه همانند سایر مردم جامعه در زمینه مسکن، اشتغال و ازدواج است.

حال آنکه به واسطه معلولیتشان شدت و وخامت مشکلات برای آنان به مراتب بیشتر است.

وی افزود: در این مسیر فرصتهای شغلی برای گروه نابینایان بسیار محدود است.

همین امر می تواند سایر جنبه های زندگی این افراد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

در استان ۶٫۴ میلیون نفری خراسان رضوی ۱۱۸ هزار معلول جسمی حرکتی، ذهنی، نابینا، ناشنوا، بیمار روانی مزمن، سالمند و افراد مبتلا به اوتیسم در اداره کل بهزیستی خراسان رضوی دارای پرونده هستند.

۲۳ مهر ماه به منظور حمایت از نابینایان ‘روز جهانی عصای’ سفید نامگذاری شده است.

منبع : ایرنا

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!