افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

معرفی پربازدیدترین مقالات علمی با موضوع ناشنوا

پربازدیدترین مقالات علمی نمایه شده در این پایگاه با موضوع ناشنوا براساس میزان بازدید مخاطبان مشخص و معرفی شدند.

 

ناشنوا

یکی از مهم‌ترین حواس انسان، شنوایی است. بدون داشتن حس شنوایی، سازگاری انسان با محیط دچار اختلال و یا تأخیر می‌شود.

 

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، به فردی که قادر به شنیدن مانند افرادی که شنوایی طبیعی دارند نیست، ناشنوا می‌گویند.

 

آستانه شنوایی ۲۰ دسی بل است و به فردی که با دو گوش خود کمتر از این مقدار بشنود، ناشنوا یا کم‌شنوا گفته می‌شود.

 

ناشنوا در مهارت‌هایی مثل گفتار و زبان دچار مشکل است، که این مهارت موجب ناسازگاری فرد ناشنوا با محیط می‌شود.

 

آمار تعداد ناشنوایان در کشورهای توسعه یافته

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، پنج درصد از جمعیت کره زمین برابر با ۳۶۰ میلیون نفر، دچار ناشنوایی یا کم‌شنوایی هستند. در کشورهای توسعه یافته‌ای مانند فرانسه با ۷.۵ میلیون نفر ناشنوا، آلمان با ۱۰ میلیون نفر ناشنوا، ایتالیا با ۷ میلیون نفر ناشنوا، لهستان با ۵ میلیون نفر ناشنوا، اسپانیا با۵.۵ میلیون نفر ناشنوا، هلند با ۲ میلیون نفر ناشنوا، انگلیس با ۷.۵ میلیون نفر ناشنوا و آمریکا با ۳۵ میلیون نفر ناشنوا نفر زندگی می‌کنند.

 

 روز جهانی ناشنوایان

از اول تا ۸ مهرماه از طرف سازمان ملل به‌عنوان هفته بین‌المللی ناشنوایان اعلام شده است. تا علاوه‌بر توجه ویژه به ناشنوایان با استفاده از زبان اشاره، ارتباطی بیشتر با سایر افراد جامعه برقرار شود. شعار روز جهانی ناشنوایان در سال ۲۰۲۳، جهانی که در آن ناشنوایان در همه‌جا می‌توانند هر جا امضا کنند!

 

به‌همین مناسبت در این گزارش، به بررسی مقالات فارسی با موضوع ناشنوا در حوزه‌های موضوعی مختلف خواهیم پرداخت.

 

معرفی مقالات پربازدید علمی با موضوع ناشنوا

براین اساس مقالات «مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی»، «تاثیر آموزش مهارتهای مدیریت خشم بر کنترل پرخاشگری مادران دانش آموزان ناشنوا دوره ابتدایی» و «تحول شناختی کودکان ناشنوا بر اساس نظریه ذهن» به‌ترتیب پربازدیدترین مقالات فارسی با موضوع ناشنوا هستند.

 

مقاله‌ «مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی» با بیش از نه هزار بازدید در سال ۱۳۸۶ منتشر شده است.

 

این مقاله با هدف پاسخ پرسش اینکه آیا بین مادران کودکان استثنایی و مادران کودکان عادی از نظر سلامت روانی تفاوت وجود دارد یا خیر انجام شده است.

 

جامعه پژوهش ۷۸ نفر از مادران کودکان استثنایی (۲۵ نفر کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر، ۲۷ نفر ناشنوا و ۲۶ نفر نابینا) و ۲۹ نفر از مادران دانش آموزان عادی مدارس ابتدایی شهرستان اردبیل هستند.

 

این مقاله به این نتیجه می‌رسد که مادران کودکان استثنایی نسبت به مادران کودکان عادی از سلامت روانی پایین‌تری برخوردار هستند.

 

از میان سه گروه مادران کودکان کم‌توان ذهنی، نابینا و ناشنوا نیز مادران کودکان کم‌توان ذهنی از سلامت روانی پایین‌تری برخوردار هستند.

کلمات کلیدی مقالات فارسی با موضوع ناشنوا

کلمات کلیدی عصاره هر مقاله است و نویسنده موضوعات مقاله خود را در کلمات کلیدی نشان می‌دهد.

 

براین اساس «کودکان ناشنوا»، «دانش آموزان ناشنوا» و «GJB2» پرتکرارترین کلمات کلیدی در مقالات فارسی با موضوع ناشنوایی هستند.

 

GJB2 که پروتئین بتا ۲ اتصال منفذدار نامیده می‌شود، پروتئینی است که در انسان توسط ژن «GJB2» کدگذاری می‌شود. نقص در این ژن منجر به بروز شایع‌ترین نوع ناشنوایی مادرزادی خواهد شد.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!