افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

ماموران خدمات ویژه ایستگاه های قطار و اتوبوس و خدمات آنها

ماموران خدمات ویژه ایستگاه های قطار و اتوبوس و خدمات آنها

ماموران ایستگاه های قطار و اتوبوس برای کمک به سوار شدن افراد معلول جسمی در ژاپن.

در تمام ایستگاه های قطار در ژاپن وقتی یک شخص معلولمعلول جسمی قصد دارد سوار قطار شود معمولا مامور آن ایستگاه با یک صفحه تاشوی فلزی منتظر قطار می ماند.

به محض رسیدن قطار و پیاده شدن مسافران ، صفحه فلزی را بین سکو و درب قطار پهن می کند.

تا ولیچر بدون مشکل بتواند وارد قطار بشود.

مامورین این ایستگاه شماره درب قطاری که ویلچر سوار شده را به ایستگاه مقصد اطلاع می دهند.

تا ماموران آن ایستگاه نیز با همین صفحه تاشوی فلزی بتوانند به این شخص سوار بر ویلچر کمک کنند.

تا به راحتی از قطار پیدا شود.

این اقدام در اتوبوس های شهری هم صورت می گیرد.

 

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!