افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

شهرستان بهمئی و داستان زندگی معلولانی که نان آور دو خانواده ۱۰ نفره اند

شهرستان بهمئی و داستان زندگی معلولانی که نان آور دو خانواده ۱۰ نفره اند

شهرستان بهمئی و معلولان فعال این شهرستان در حوزه کسب و کار به طور عملی ثابت کردند که معلولیت نمیتواند مانعی برای ورود آن ها به حوزه های مختلف اجتماع شود.

معلولیت واژه‌ای است که بیشتر در ذهن ما به معنای یک ناتوانی معنا می‌شود.

همچنین می‌تواند مشکلاتی را برای فرد معلول ایجاد کند.

اما معلولان سراسر دنیا، بارها این را به اثبات رساندند که معلولیت، محدودیت نیست.

در شهرستان بهمئی هم معلولانی وجود دارد که معلولیت آن ها نتوانست مانع و محدودیتی برای ایجاد کند.

همچنین باعث تشد تا از اجتماع دور بمانند.

در حالی که خیلی از جوانان کشور مشکل اشتغال دارند، عده ای از معلولان شهرستان بهمئی با گذر از موانع معلولیت، توانستند برای خود اشتغال زایی کنند.

تا با تامین هزینه های خانوار خود، دست نیاز به سمت کسی دراز نکنند.

این افراد فعال در حوزه کسب و کار در اصناف مختلفی چون شیشه بری، کفاشی، نانوایی، فروشگاه لوازم ساختمانی و کابینت سازی مشغول به فعالیت هستند.

در ادامه گزارش شهرستان بهمئی به نمونه هایی از آن ها اشاره می شود.

 

نمونه ای از خود باوری

این مرد با وجود کر و لال بودن هزینه های خانوار پنج نفر خود را از طریق کفاشی تامین می کند.

همانطور که در تصویر مشخص است، دو برادر کر و لال هم به شیشه بری مشغول هستند.

با این کار هزینه دو خانواده با حدود ۱۰نفر عائله را تامین می کنند.

این مرد هم با وجود معلولیت توانست در کنار تامین هزینه های خانواده خود، یک نفر را به عنوان شاگرد استخدام کند.

تصویر جوانی از شهرستان بهمئی و  که مشغول نانوایی است.

او با کار کردن در نانوایی توانست هزینه های خانواره پنج نفره خود را تامین کند.

این معلولان فعال حوزه کسب و کار در شهرستان بهمئی نمونه های عملی از شعار “معلولیت، محدودیت نیست” هسنتد.

در چهره تک تک آنها می توان روح امید به زندگی را مشاهده کرد.

در حال حاضر با تلاش اداره بهزیستی شهرستان بهمئی رمپ‌هایی در بخشی از معابر شهری لیکک ساخته شد.

این رمپ ها برای تردد معلولان ایجاد شده اند.

لازم است همه ادارات برای تکمیل این فرآیند به کمک اداره بهزیستی بیایند.

تا معلولان شهرستان بتوانند به آسانی در سطح شهر تردد کنند.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!