افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

دوره آموزشی مناسب سازی و دسترس پذیری معلولان برگزار شد

دوره آموزشی مناسب سازی و دسترس پذیری معلولان برگزار شد

دوره آموزشی مناسب سازی و دسترس پذیری ویژه کارشناسان منطقه ۳ برگذار شد.

این دوره به میزبانی کرمانشاه انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی مشیری گفت:

در این دوره اعتبار ۲۹ میلیارد تومانی برای مناسب سازی منازل و خودروی معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور طی سال جاری اختصاص داده شده است.

علی مشیری رئیس سازمان دسترسی و مناسب سازی دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور است.

مشیری گفت:

امسال شاهد رشد اعتباری بسیار خوبی در این راستا بودیم.

به استان کرمانشاه به دلیل حادثه زلزله و محرومیت‌ها به صورت ویژه توجه داشتیم.

رئیس گروه دسترسی و مناسب سازی دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور افزود:

برنامه اصلی سازمان بهزیستی در مناسب سازی منازل مسکونی معلولان علاوه بر تغییرات معماری استفاده از تکنولوژی‌های جدید کمکی شامل بالابرها، دستگیره‌های کمکی، قاشق و لیوان مناسب سازی شده و هر نوع وسیله دیگر برای ایجاد زندگی مستقل معلولان است.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های مناسب سازی بهزیستی برای همه گروه معلولان، عنوان کرد:

هرگونه تغییر در عملکرد بهتر معلولان اولویت کاری ما به شمار می‌رود.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

 

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!