افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

دست رباتیک که با پا کنترل می شود برای توانمند سازی معلولان ساخته شد

دست رباتیک که با پا کنترل می شود برای توانمند سازی معلولان ساخته شد

دست رباتیک که به وسیله پا کنترل میشود، به تازگی به کمک معلولان می‌آید.

هدف از این اختراع توانمند سازی و سهولت در انجام کارها برای معلولان است.

این دست های به وسیله پا و زانوان کاربر کنترل می شود.

کاربر می تواند با دو بازوی رباتیک اشیای نزدیک خود مانند تلفن را بردارد.

برای بسیاری از افراد اتفاق افتاده هنگام استفاده از لپ تاپ ناگهان تلفن زنگ می خورد.

در نتیجه فرد باید به طور لحظه ای فعالیت خود را متوقف کند تا به تلفن پاسخ دهد.

درهمین زمینه محققان آزمایشگاه اینامی در دانشگاه توکیو MetaLimbs را ابداع کرده اند.

منبع : خبرگزاری مهر

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!