۱۰۰٪

دستکش مجهز به حسگر به دیدن نابینایان‌ کمک می کند

دستکش مجهز به حسگر به دیدن نابینایان‌ کمک می کند

دستکش مجهز به حسگر به دیدن نابینایان‌ کمک می کند.

محققان در دانشگاه انگلستان موفق به طراحی دستکشی‌ شدند که به کمک نابینایان‌ می‌آید.

این گروه از افراد به کمک این دستکش‌ موفق به دیدن و راه رفتن می‌شوند.

در این اختراع حسگر‌های فراصوتی‌ قرار گرفته‌اند.

این حسگرها امواج مختلف صدا را پخش می‌کنند.

هنگامی که امواج به سمت دستکش ارسال شوند انگشتان دست به لرزه‌ در می‌آیند.

همین لرزش انگشتان  به فرد نابینا کمک می‌کند تا از اشیا‌ء فاصله بگیرد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!

برای امنیت، از سرویس reCAPTCHA Google حریم خصوصی و شرایط استفاده استفاده کنید.

با این شرایط موافق هستید.