افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

خدمت رسانی شایسته به معلولین در اتوبوس تندرو و مترو

خدمت رسانی شایسته به معلولین در اتوبوس تندرو و مترو

خدمت رسانی شایسته به معلولین در اتوبوس تندرو و مترو

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی، در جریان نود و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران نسبت به شرایط معلولین در سیستم حمل و نقل عمومی شهر تهران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی در جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به لزوم خدمت رسانی شایسته به معلولین در شبکه حمل و نقل عمومی شهر به ویژه سامانه های اتوبوس تندرو و خطوط مترو گفت:

عدم تحقق دسترس پذیری شهر برای معلولان عزیز سبب شده است تا این گروه از شهروندان از حق زندگی در شهر به صورت کامل برخوردار نگردند.

در این شرایط هرچه میزان معلولیت جسمی و حرکتی عزیزان بیشتر باشد، مشکلاتشان برای رفت و آمد، کار و زندگی در سطح محله و شهر بیشتر است.

فراهانی افزود:

در چنین شرایطی فراهم نمودن دسترسی، حمل و نقل آسان برای رتق و فتق امور تحصیلی، درمانی و نیازهای حیاتی این عزیزان کمترین خدمتی است که شهرداری باید ارائه نماید.

این خدمت از طریق دسترس پذیر نمودن و تسهیل استفاده این عزیزان از شبکه حمل و نقل عمومی خواهد بود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی با اشاره به بی تدبیری های انجام شده بیان کرد:

متاسفانه این خدمت رسانی با بی تدبیری  مشکلی از مشکلات معلولین و جانبازان عزیز حل نکرده است.

بلکه با این بهانه پیمانکاران فرصت اجرای یک کار ناقص و صدور صورت وضعیت برای شهرداری را پیدا کرده اند.

 

البته این روند در مترو بسیار تأسف بار تر است

به نحوی که ما در سال ۱۳۸۹ شاهد مرگ یک خانم نابینا در ایستگاه مترو خزانه بودیم.

امیدوارم با اجرای صحیح، افزایش ایمنی و دسترس پذیر نمودن شهر در تهران دیگر شاهد این حوادث تلخ نباشیم.

وی اضافه کرد:

من به عنوان نماینده تهران در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شوراها برای دومین بار به شهرداری تهران تذکر می دهم.

این بند «لزوم خدمت رسانی شایسته به معلولین در شبکه حمل و نقل عمومی به ویژه سامانه اتوبوس تندرو و خطوط مترو» را بیان میکند.

سال گذشته درباره لزوم توجه به مسائل نابینایان و تحقق شهر دسترس پذیر از طریق اجرای مصوبات شورا به شهرداری تهران تذکر دادم.

این تذکرات در روز عصای سفید انجام شده بود.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد:

انتظار دارم شهرداری بیش از پیش به مسئله دسترس پذیری شهر و خدمت به معلولان توجه نماید.

تا حق این عزیزان به شهر مطلوب تر و بهتر از گذشته ادا گردد.

فراهانی گفت:

کسب مقام سوم جهانی در مسابقات بین المللی پاراالمپیک برای ما افتخار است.

این امر نشان داد که برای معلولین عزیز هر کجا حداقل خدمت رسانی فراهم گردد، افتخار آفریده اند.

از این رو امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام جناب آقای افشانی، شهردار تهران شاهد توجه بیش از پیش به دسترس پذیر نمودن تهران برای زندگی همه شهروندان به ویژه معلولان عزیز باشیم.

منبع : خبرگزاری مهر

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!