افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

کمک بلاعوض برای خانواده های دارای دو معلول ۳۰ میلیون می باشد.

کمک بلاعوض برای خانواده های دارای دو معلول ۳۰ میلیون می باشد.

کمک بلاعوض برای خانواده های دارای دو معلول ۳۰ میلیون می باشد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت:

برای حمایت از تهیه مسکن برای خانواده‌های دارای دو معلول به بالا ۳۰ میلیون تومان کمک بلاعوض توسط سازمان بهزیستی به این خانواده‌ها اعطا می‌شود.

انوشیروان محسنی، رئیس سازمان بهزیستی کشور در همایش معاونان پیشگیری سازمان بهزیستی سراسر کشور اظهار داشت:

خوشبختانه استان اردبیل در حوزه‌های مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آن‌ها اقدامات قابل قبولی داشته است.

سیاست سازمان بهزیستی کشور نیز اجرای راهبردها و برنامه‌های تدوین شده در این زمینه است.

وی گفت:

باید بتوانیم برنامه‌ها را به صورت دقیق و منظم سیاست‌گذاری کنیم.

تا نتایج مثبت به دنبال داشته باشد.

زیرا سرمایه اختصاصی برای اعطای کمک بلاعوض محدود است.

خوشبختانه در بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اقدامات مناسبی از جمله گسترش فعالیت خط ۱۴۸۰ و نیز ایجاد اورژانس اجتماعی به تعداد ۱۵۰ مرکز در سطح کشور انجام شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت:

انجام غربالگری‌های ژنتیک قبل از ازدواج برای جلوگیری از تولد کودکان معلول نیز توسط سازمان انجام شد.

همچنین پیگیری‌هایی نیز صورت گرفته و در حال انجام است.

خوشبختانه سال گذشته با انجام طرح غربالگری ژنتیک از زایش یک هزار و ۴۸۰ کودک معلول در سطح کشور جلوگیری کردیم.

محسنی تصریح کرد:

اعتبارات حوزه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور سال گذشته ۸۸ میلیارد تومان بود.

خوشبختانه امسال ۵۰ درصد افزایش داشته است.

میزان پرداختی مستمری به جامعه هدف بهزیستی نیز ۱۴ درصد افزایش دارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت:

برای حمایت از تهیه مسکن برای خانواده‌های دارای دو معلول به بالا ۳۰ میلیون تومان کمک بلاعوض توسط سازمان بهزیستی به این خانواده‌ها اعطا می‌شود.

وی بیان کرد:

بحث بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار در دستور کار سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته است.

در راستای برون سپاری نیز تلاش کردیم که برخی از فعالیت‌های سازمان بهزیستی را به موسسات خیریه و بخش خصوصی واگذار کنیم.

در حال حاضر ۹۲ درصد تصدی‌ها توسط سازمان بهزیستی واگذار شده است.

منبع : باشگاه خبرنگاران

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!