افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

تنها ساحل مناسب‌سازی شده ویژه افراد دارای معلولیت کجاست؟

علیرضا انجلاسی از بازگرداندن حریم ۶۰ متری دریا و ایجاد موانع طبیعی و جابجایی حوضچه آرامش در ساحل اردوگاه شهید عظیمی بابلسر در راستای حفظ امنیت و سلامت معلولان و گروه‌های تحت پوشش خبر داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور با بیان این مطلب، ادامه داد: پس از پیگیری‌های صورت پذیرفته و جلسه رئیس سازمان بهزیستی کشور با استاندار مازندران مبنی بر ضرورت حفظ امنیت و سلامت معلولان و جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی در استفاده از ساحل مجتمع آموزشی فرهنگی شهید عظیمی بابلسر، سرانجام با دستور استاندار مازندران عملیات ایجاد موانع طبیعی و آماده‌سازی حوضچه آرامش در اردوگاه مذکور آغاز شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور، تصریح کرد: در طی سال پیوسته گروه‌های مختلف افراد دارای معلولیت‌های جسمی – حرکتی، ذهنی، بینایی و شنوایی سراسر کشور در قالب جشنواره‌های ورزشی، فرهنگی و اردوهای فوق برنامه از امکانات مجتمع بابلسر استفاده می‌کنند.

وی در پایان یادآور شد: ساحل مجتمع فرهنگی و ورزشی شهید عظیمی بابلسر پیش از این به عنوان ساحل مناسب‌سازی‌شده برای افراد دارای معلولیت، مورد استفاده این افراد قرار می‌گرفت که مجدداً با انجام اصلاحات لازم و ایجاد موانع طبیعی به عنوان ساحلی امن قابل استفاده خواهد شد.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!