افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

تدوین پیش نویس آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون حمایت از حقوق جانبازان و معلولان

تدوین پیش نویس آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون حمایت از حقوق جانبازان و معلولان

تدوین پیش نویس آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در موضوع مناسب سازی محیط شهری برای جانبازان و معلولان در دست اقدام است.

مدیرکل مسکن و امور گلزارهای بنیاد شهید و امور ایثارگران و رییس کمیته نظارت و حقوقی ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور در این باره خبر داد.
به گزارش «ایثار»، خداکرم کولیوند در این رابطه گفت:
تدوین آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در دستور کار کمیته نظارت و حقوقی ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور قرار داده شده.
با جمع آوری آراء و نظرات اعضای این کمیته، بررسی و ویرایش پیش نویس تهیه شده در حال اجراست.
اعضایاین کمیته نمایندگان سایر دستگاه‌های دست اندر کار موضوع مناسب سازی هستند.
مدیرکل مسکن و امور گلزارهای بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد:
کارگروه ویژه این موضوع در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تشکیل شده است.
این کارگروه از این هفته شروع به کار می‌کند.
جلسه شامل نمایندگان سازمان بهزیستی، وزارت کشور، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه است.
پس از انجام ویرایش نهایی، آن را جهت تصویب به هیئت محترم وزیران تقدیم خواهند کرد.

بررسیو نظارت بر عملکرد دستگاه ها

وی در خصوص برخی از مفاد این آئین نامه پیشنهادی گفت:
بر اساس ماده ۶ این آئین نامه تمام دستگاه های اجرایی موظفند از زمان تصویب و ابلاغ این آئین نامه ظرف ۴ سال، سالیانه حداقل ۲۵ درصد از ساختمان‌های عمومی وابسته را برای دسترس پذیری معلولان مطابق با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول مناسب سازی کنند.
طبق تبصره یک این ماده؛
تمام دستگاه‌ها موظفند هنگام تنظیم بودجه سالانه خود، اعتبارات مورد نیاز مناسب سازی ساختمان های عمومی وابسته را پیش بینی کنند.
بر اساس تبصره ۲ این ماده؛
سازمان برنامه و بودجه موظف است در هنگام تنظیم موافقتنامه دستگاه‌های اجرایی مشمول به گونه‌ای عمل کند که مناسب سازی ساختمان‌های مربوطه حداکثر ظرف مدت ۴ سال از تصویب این آئین نامه به طور کامل پایان پذیرد.
کولیوند افزود:
در ماده ۷ نیز آمده که دستگاه‌ها موظفند صدور و یا تمدید مجوز (پروانه) فعالیت مراکز غیردولتی تحت نظارت خود را به مناسب سازی و دسترس پذیر بودن ساختمان محل انجام فعالیت، منطبق با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول منوط کنند.
گفتنی است ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان درباره موضوع مناسب سازی محیط شهری به آسان سازی تردد جانبازان و معلولان و به ویژه تعیین چگونگی فعالیت ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور اختصاص دارد.
منبع : ایثار
یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!