شعب دسترس پذیربانکها

بانک های دسترس پذیر

شعب بانک های در دسترس برای انجام امورات نابینایان

معرفی شعب بانک های دسترس پذیر برای افراد نابینا لیست بانک ها و شعبات مربوط به سامانه خدمات بانکی نابینایان که در تاریخ روز شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۸ بروز رسانی شده آدرس شعب بانک های دسترس پذیر در سطح کشور را مشاهده کنید ... ادامه مطلب