افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

گزارش عملکرد دستگاه‌ها در برابر معلولان به مراجع قانونی ارسال شد

منصور الله‌وردی مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بهزیستی کشور، اظهار کرد: سازمان بهزیستی کشور، عملکرد دستگاه‌ها در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ را تهیه و برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده است تا طی مراحل قانونی به شورای عالی رفاه و مجلس شورای اسلامی و مراجعی که در قانون پیش بینی شده، ارجاع شود.

 

وی ادامه داد: عملکردهای سال ۹۹ و ۱۴۰۰ هر دستگاه در قالب وظایف عمومی و تکالیف اختصاصی، بر اساس پاسخ‌هایی که دستگاه‌ها دادند یا دستگاه‌هایی که پاسخ ندادند، تفکیک شده و این گزارش برای پیگیری‌های بعدی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال شده است.

 

الله‌وردی افزود: از سوی دیگر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در ارتباط تنگاتنگ با سازمان بازرسی کل کشور تهیه شد و در ۱۶ آذر امسال، جلسه‌ای با حضور دستگاه‌ها در سازمان بازرسی کل کشور برگزار و توضیحات لازم به نمایندگان دستگاه‌ها ارائه شد.

 

برنامه‌های دستگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت البته در آن جلسه نمایندگان تعدادی از دستگاه‌ها غایب بودند.

 

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بهزیستی کشور، گفت: در نهایت سازمان بازرسی کل کشور بررسی‌های لازم را انجام داد و براساس پاسخ‌هایی که دوباره از دستگاه‌ها دریافت شد، دستگاه‌هایی که عملکرد ناقص یا قصور داشتند یا حضور نداشتند را ترک فعل برای آنها اعلام کرد و برای دریافت پاسخ به دستگاه‌ها نامه فرستاده شد.

 

الله وردی تاکید کرد: دستگاه‌ها باید در مهلت زمانی مشخصی به سازمان بازرسی کل کشور پاسخ دهند.

 

پاسخ دستگاه‌ها به سازمان بازرسی بررسی می‌شود

وی با بیان اینکه اکنون باید صبر کنیم پاسخ دستگاه‌ها به سازمان بازرسی ارسال و بررسی شود که آیا این پاسخ‌ها به خاطر ضعف عملکرد منطقی است یا نه، افزود: اگر پاسخ غیرمنطقی بود، سازمان بازرسی کل کشور مراحل قانونی مرتبط را انجام می‌دهد که بر آن اساس، دستگاه‌ها به قوه قضائیه معرفی خواهند شد یا راه حلی دیگر بر اساس روال قانونی انجام خواهد داد.

 

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بهزیستی کشور درباره وظایف دستگاه‌ها در برابر قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: دستگاه‌ها در برابر این قانون دو وظیفه عمومی و اختصاصی برعهده دارند.

 

الله وردی ادامه داد: این احکام عمومی را هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه دولت استفاده می‌کند، موظف است این احکام را انجام دهد.

 

به گفته وی، وظایف اختصاصی نیز وجود دارد که برخی وزارتخانه‌ها برعهده دارند. به عنوان نمونه وزارت بهداشت در رابطه با بیمه خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مناسب سازی خودروها، سازمان شهرداری‌ها در رابطه با مناسب سازی معابر و اماکن یا سازمان صدا و سیما در رابطه با اختصاص پنج ساعت برنامه هفتگی در برنامه‌ها به مسائل افراد دارای معلولیت از جمله وظایف اختصاصی دستگاه‌ها به شمار می‌آید.

 

الله وردی یادآور شد: بهزیستی هر سال این وظایف اختصاصی را رصد می‌کند، گزارش می‌گیرد و از طریق شورای عالی رفاه یا سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌کند.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!