افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

کوتاهی در به‌کارگیری ناشنوایان در شاغل شدن

ژاله مستعد  با بیان اینکه مسئله اصلی در اشتغال ناشنوایان این است که کارفرمایان ناشنوایان را استخدام نمی‌کنند، اظهار کرد: به دلیل اینکه کارفرما احساس می‌کند ناشنوا چون نمی‌تواند صحبت کند در کار موفق نخواهد بود و این ضعف مدیر عامل و کارفرمایان ما است.

 

مترجم ناشنوایان در استان همدان افزود: ناشنوا یک روحیه همکاری بین تشکلی خود را دارند بدان معنا که اگر در مکانی مشغول به کار شوند، دوست دارند با هم نوع وهم زبان خود همکار شوند و این به عنوان یک فرهنگ و روانشناسی عمومی ناشنوایان باید در جامعه پذیرفته شود.

 

مترجم ناشنوایان استان همدان با بیان اینکه اگر تلاش داریم برای ناشنوایان اشتغال ایجاد کنیم حداقل دو نفر را در یک محیط کاری پذیرش نمائیم و با مدیریت کار دقیق و کامل پیش خواهد رفت، گفت: احساس تنهایی در اشتغال یک ناشنوا باید از بین برود و از افسردگی و مشکلات در این زمینه پیشگیری شود.

 

مستعد خاطرنشان کرد: ناشنوایان در انجام کارهایی که در آن دقت زیادی نیاز دارد موفق تر هستند و کارفرمایان قبل از شروع به کار ناشنواها باید با یک مترجم ناشنوا در مورد مباحث مالی و بیمه ناشنوا را به صورت دقیق و کامل توجیه نمایند چون در برخی موارد یک سوءتفاهم مالی و بیمه بیمه‌ای ناشنوا را دچار مشکل می‌کند.

 

مترجم ناشنوایان در استان همدان عنوان کرد: از لحاظ قانونی ۳ درصد اشتغال باید به معلولین و افراد دارای معلولیت واگذار شود که متأسفانه در جامعه کنونی در این مورد کوتاهی‌هایی صورت گرفته است و این کوتاهی حتی در بهزیستی هم رعایت نشده است و این خود به یک معضل اساسی و خلأ اجرای قانون تبدیل شده است که با آن مواجه هستیم.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!