افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

پوشش ۷۰ درصدی هزینه‌های توانبخشی معلولان در بخش خصوصی/افزایش خدمات ستاره‌دار به ۵۹ خدمت

علی‌محمد قادری در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سازمان بهزیستی کشور و بیمه سلامت پیرامون “پوشش دهی ارائه خدمات درمانی برای افراد دارای معلولیت” که با حضور مدیرعامل بیمه سلامت برگزار شد، بیان کرد: ما افرادی را در سازمان بهزیستی تحت پوشش داریم که خانواده دارای چند معلول است و افرادی هستند که مستمرا نسبت به دریافت خدمات توانبخشی تقاضا دارند.

 

وی با اشاره به تفاهم نامه مذکور گفت: این تفاهم نامه نقاط جاذبی دارد که خانواده ها می‌توانند از آن استفاده کنند. باید تلاش کنیم این خدمات در نظام بودجه ای کشور ریشه دار شوند  که مستمرا بتوانیم این خدمات را که حدود ۵۹ کد خدمت ستاره دار توانبخشی است برای آحاد افراد دارای معلولیت به عنوان یک رویه هدفمند در بودجه داشته باشیم.

 

 کاظمی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور نیز با بیان اینکه امسال تفاهم نامه سال گذشته را تمدید می کنیم، اظهار کرد: در این تفاهم نامه قرار است بخش عمده‌ای از هزینه‌ای که برعهده خانواده دارای فرد معلول است و از خدمات مراکز غیردولتی بهره مند می‌شود، پرداخت شود؛ به طوریکه ۷۰ درصد تعرفه مرکز کار درمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و شنوایی سنجی و هر مرکز دیگری که افراد دارای معلولیت مراجعه و خدمات توانبخشی را دریافت می‌کنند، از محل این تفاهم نامه پرداخت خواهد شد و کلیه خدمات ستاره دار حوزه توانبخشی در این تفاهم نامه گنجانده شده است.

 

وی با اشاره به اینکه این تفاهم نامه دو تفاوت مهم نسبت به سال گذشته دارد، اظهار کرد: از حدود ۸ خدمت ستاره دار به ۵۹ خدمت ستاره دار ارتقاء پیدا کرده و تعرفه بخش دولتی به بخش غیردولتی تبدیل شده است.

کاظمی افزود: دریافتی خرید خدمت یک مرکز توانبخشی از محل این تفاهم نامه افزایش چشمگیر یافته است.

 

وقتی خانواده‌ای دارای فرزند معلول می‌شود، مداخله بسیار زودهنگام باید صورت گیرد و بعد از تشخیص اولیه باید وارد کلینیکهای توانبخشی شود و به طور متمادی و شاید سالها خدمات خاص توانبخشی را دریافت کند.

 

اکنون هزینه‌های این خدمات بالا رفته و شاید عمده اقتصاد خانواده را در بر می‌گیرد و بخش زیادی از آن درآمد خانواده را تحت پوشش قرار می‌دهد و حتی از لحاظ نظام عاطفی خانواده اثرگذار است.

 

معاون توانبخشی بهزیستی کشور ادامه داد: امیدوارم امسال با این دو تحول مهم لحاظ شده در تفاهم نامه از هر جهت هم خانواده با فراق خاطر بیشتری فرزندان خود را از این خدمات توانبخشی بهره مند کنند و هم به نظام اقتصادی خانواده فشار کمتری وارد شود.

 

ناصحی مدیرعامل بیمه سلامت نیز با بیان اینکه این نگاه در سازمان بیمه سلامت تقویت شده است که بخشی از خدمات یا منابع را و یا با همکاری سازمان بهزیستی منابع جدیدی را جذب و جلب کنیم، گفت: این اتفاق مهم سال قبل افتاده و تفاهم نامه‌ای برقرار شده است.

 

به خاطر اینکه تعرفه‌های دولتی پوشش داده می‌شد و ما به التفاوت برای این افراد در گرفتن خدمت، بخش زیادی بوده و شاید آن هم قابل پرداخت نبود، تصمیم مشترکی گرفتیم و آن را در شورای عالی بیمه مصوب کردیم که خدمت با تعرفه همان مکان پرداخت شود یعنی اگر خیریه است، ۷۰ درصد تعرفه خیریه و اگر بخش خصوصی است، ۷۰ درصد بخش خصوصی را پرداخت کنیم.

 

وی ادامه داد: امید است روز به روز بتوانیم این خدمات را بیشتر کنیم حتی پیشنهادی دادیم که در بخشهای بیمه‌های تکمیلی هم اگر شرایطی فراهم شود بتوانیم بخش زیادی از هزینه‌های این افراد را در توانبخشی و… در مراحل بعد با جذب منابع آنها را پوشش دهیم.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!