افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

مطب‌هایی که برای معلولان مناسب نیست!

سلمان حسینی، مدیرکل بهزیستی استان زنجان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این اداره کل با برگزاری منظم جلسات ستاد مناسب‌سازی استان و کمیته‌های زیرگروه این ستاد به بررسی و مشکلات مناسب‌سازی در استان پرداخته و همه دستگاه‌های استانی را هر ساله در قالب جشنواره شهید رجایی در زمینه مناسب‌سازی پایش و ارزیابی می‌کند و مشکلات و عدم مناسب سازی‌های انجام شده در ادارات استانی و شهرستانی را به آن‌ها ابلاغ می‌کند.

 

وی اظهار کرد: موضوع مناسب‌سازی با توانمندسازی معلولان ارتباط مستقیم دارد جایی که مناسب‌سازی انجام شود امکان و شرایط برای خود اتکایی و استقلال نسبی مالی و شغلی و حرکتی معلولان فراهم می شود و بهزیستی مطالبه‌گر در زمینه ی مناسب‌سازی است.

 

حسینی با بیان اینکه مشکلات موجود در طراحی شهری و معماری، یکی از بزرگترین موانع حضور افـراد دارای معلولیـت در فعالیـت‌هـای اجتماعی است، گفت: : یک شهر برای تمامی افراد طراحی و ساخته می‌شود و تمامی افراد صرف نظر از جنس، قومیت، میزان توانمندی یا هر موقعیت دیگر حق دارند از امکانات شهری استفاده کرده و از حق طبیعی خود بهره گیرند.

 

مدیرکل بهزیستی تصریح کرد: بناها و فضاهای شهری باید به گونه‌ای طراحی یا مناسب‌سازی شوند که گروه‌هـای خاصـی از مـردم بـه دلیل محدودیت‌های حرکتی از استفاده از آنها محروم نشوند و تردد، رسیدن، دستیابی و استفاده مستقل کلیه افـراد از آن فضا و تجهیزات معماری درون آن امکانپذیر باشد و به جز ممانعت‌های ایمنی، امنیتی یا مـالکیتی، هیچ گونه مـانع حرکتی برای دسترسی افراد به آن فضا و حرکت و فعالیـت در درون آن وجود نداشـته باشـد.

 

وی تاکید کرد: متاسفانه عدم دسترسی به مطب پزشکان و نبود مناسب‌سازی در ساختمان‌های پزشکان علاوه بر افراد دارای معلولیت و، سالمندان افراد عادی را نیز دچار مشکل کرده است که این موضوع نیازمند توجه جدی است.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!