افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

فعالیت بیش از ۵ هزار معلول در کارگاه‌های تولیدی و حمایتی بهزیستی

رامین رضایی مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور، افزود: معلولین در این کارگاه‌ها شاغل نیستند بلکه آنها، کارگاه‌هایی هستند که تحت قوانین بهزیستی در آنجا به کارهای تولیدی می‌پردازند.

 

افراد دارای معلولیت آنجا به دلیل اینکه قابلیت‌ها و توانایی‌هایی کافی برای تولید شغل ندارند، در کنار برخی افراد توانمند فعالیت می‌کنند و فعالیت‌های مهارتی را یاد می‌گیرند.

 

وی، خاطرنشان کرد: در این کارگاه‌ها در ابتدا ۲۰ درصد پول توجیبی یارانه به افراد دارای معلولیت داده می‌شود و در مراحل بعد که آنها توانمندتر می‌شوند درصد این پول توجیبی افزایش پیدا می‌کند.

 

بخشی از تولیدات که از محل فروش محصولات کارگاه هستند نیز به صاحبان امتیاز کارگاه تولیدی اختصاص می‌یابد.

 

مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و توان‌پزشکی سازمان بهزیستی کشور، گفت: ۱۶ مرکز حمایت شغلی نیز داریم. افرادی که مهارت‌هایی را کسب کردند از طریق این مهارت‌ها در این مراکز مشغول به کار خواهند شد.

 

در واقع مرکز کاریابی معلولین هستند که افرادی که توانایی دارند از طریق این مراکز به کار گمارده می‌شوند و حمایت‌های شغلی به صورت بازدیدهای دوره‌ای، اتفاق می‌افتد.

 

رضایی درباره فعالیت مراکز روزانه توانبخشی و توان‌پزشکی، گفت: ۸۹۲ مرکز روزانه داریم که در زمینه معلولین جسمی حرکتی، ذهنی، اتیسم، روانی مزمن، شنوایی، گفتار و بینایی فعالیت روزانه انجام می‌دهند که در این بخش تاکنون ۳۶ هزار و ۳۵۸ نفر از این مراکز خدمات دریافت می‌کنند.

 

رضایی، یادآور شد: در کنار مراکز توانبخشی روزانه، مراکز حرفه‌آموزی داریم که ۳۹۶ مرکز در این زمینه فعالیت می‌کنند که به امور حرفه‌ای معلولین بالای ۱۴ سال می‌پردازند. ۱۵ هزار و ۴۷۰ نفر مددجو در این بخش خدمات می‌گیرند اما این امر به این مفهوم نیست که تعداد آنها دائماً همین رقم است؛ چراکه ورودی دارند و بعد از دریافت آموزش از مرکز، خارج می‌شوند.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!