افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

فرصت یک هفته‌ای به دستگاه‌های مجری قانون حمایت از معلولان

اشکان میرمحمدی در جلسه بررسی نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان افزود: این جلسه در ارتباط با شناسایی ترک فعل‌های دستگاه‌هایی که ممکن است در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت داشته باشند، تشکیل شد.

 

وی با بیان اینکه در قانون تکالیف اختصاصی و عام دستگاه‌ها برای خدمت رسانی به معلولان مشخص شده است، از سازمان بهزیستی خواست که ظرف دو هفته مستندات خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و با عزم جدی حرکت ملی در راستای تکریم جامعه هدف صورت گیرد.

 

وی با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضا بر اجرای صحیح قانون حمایت از حقوق معلولین، گفت: اقدامات همه دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین اخذ شده است و ۱۰۹ وظیفه و تکلیف برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها تعیین شده است که ۱۴ تکلیف عمومی و ۹۵ تکلیف اختصاصی است.

 

براساس این گزارش، درباره قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بیش از سه سال است که در مجلس شورای اسلامی بحث شده است و دستگاه‌هایی را بالغ بر ۱۱ وزارتخانه و ۱۵ دستگاه اجرایی -در مجموع ۲۶ دستگاه- درکشور مکلف شدند که احکام اختصاصی و احکام عمومی خود را انجام دهند.

 

قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۹۶ بود که در هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ از سوی ریاست جمهوری وقت به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.

 

این قانون به مسائلی مانند مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضائی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی و برنامه ریزی، نظارت و منابع مالی می‌پردازد.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!