افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

عضویت دائم افتخاری هادی رضایی در سازمان جهانی پاراوالیبال

سازمان جهانی پاراوالیبال، هادی رضایی مدیر تیم های ملی والیبال نشسته کشورمان را به عنوان عضو دائم افتخاری این سازمان انتخاب کرد تا افتخار دیگری برای والیبال نشسته ایران رقم زده شود.

در متن نامه Barry Couzner رئیس سازمان جهانی پاراوالیبال آمده است:

 

در راستای کمک های شایان جناب آقای هادی رضایی به والیبال نشسته در حوزه های مربیگری بین المللی، برگزاری دوره های آموزشی مربیگری و تربیت افراد متخصص در طول سالیان گذشته، هیات رئیسه فدراسیون جهانی پاراوالیبال عضویت دائم افتخاری این فدراسیون را به ایشان اهدا نمود.

 

با توجه به این عضویت، موارد زیر برای رضایی نیز در نظر گرفته می شود:

* بج و گواهی عضویت
* دعوتنامه حضور در جلسات مجمع عمومی به عنوان ناظر
* دعوتنامه حضور در تمام رقابت های والیبال نشسته
* دعوتنامه اهدای مدال و جام قهرمانی

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!