افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

شهرداری‌ها ایاب‌وذهاب دانش آموزان استثنایی را بر عهده بگیرند

حمید طریفی حسینی در خصوص بودجه پیشنهادی سازمان آموزش و پرورش استثنایی برای سال آینده گفت: بودجه‌ای که امسال پیشنهاد دادیم و در سازمان برنامه و بودجه نهایی و در مجلس شورای اسلامی مطرح و پیشنهاد شده است ۱۷ درصد نسبت به بودجه سال گذشته افزایش یافته است.

 

وی ادامه داد: این بودجه پیشنهادی حاصل مجموع ردیف‌های بودجه‌ای است که در اختیار داریم؛ مجموعه رقم‌های بودجه پیشنهادی در مجموع نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ هفده درصد افزایش دارد.

 

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: سال گذشته مبلغی را از منابع هدفمندی یارانه‌ها در جدول بودجه به سازمان آموزش و پرورش استثنایی اختصاص داده بودند تا برای خرید خدمات و تجهیزات توانبخشی در نظر بگیریم که در حال حاضر به بودجه ثابت ما اضافه شده است؛

 

سال‌های قبل به واسطه اینکه دولت یارانه‌ها را افزایش داده بود با چالش جدی مواجه شدیم.

 

۸۰ درصد مبلغ بودجه سال ۱۴۰۱ را دریافت کردیم

 

طریفی حسینی افزود: مبلغی که ما سال گذشته از وجوه گرفتیم ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که ۱۶ میلیارد تومان از آن را توانستیم دریافت کنیم اما این رقم امسال جزئی از بودجه اصلی سازمان آموزش و پرورش استثنایی آمده است و امیدواریم بخش بیشتری از این بودجه را امسال دریافت کنیم.

 

وی در خصوص میزان بودجه اختصاص داده شده و پرداخت شده سازمان آموزش و پرورش استثنایی در سال ۱۴۰۱ گفت: تا انتهای دی ماه حدود ۸۰ درصد مبلغ بودجه سال ۱۴۰۱ به سازمان آموزش و پرورش استثنایی داده شد که انتظار داریم با کمک سازمان برنامه و بودجه برای اولین بار بتوانیم تخصیص ۱۰۰ درصدی داشته باشیم. سال گذشته ۷۳ درصد اختصاص یافت ولی امسال در حالی که هنوز دو ماه به پایان سال مانده است؛ بیش از ۸۰ درصد از بودجه تخصیص داده شده است.

 

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به برخی از دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که رشد خوبی در دریافت بودجه داشته اند گفت: رشد بودجه سازمان آموزش و پرورش استثنایی حدود ۱۷ درصد است که ۲ درصد نسبت به بودجه کل وزارت آموزش و پرورش کمتر رشد داشته است. تلاش می‌کنیم تا این میزان افزایش یابد و به صورت کامل اختصاص یابد.

 

لزوم اجرای قانون حمایت از معلولان در زمینه ایاب و ذهاب

 

طریفی حسینی با بیان اینکه برنامه‌های خود را در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهیم؛ گفت: برای موضوع ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی یکی از پیشنهادات ما این است که یک ردیف بودجه برای ما در نظر گرفته شود و یا حکمی داده شود که شهرداری‌ها در سراسر کشور مکلف شوند ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی را به عهده بگیرند یا یک ردیف خاصی به آموزش و پرورش استثنایی اختصاص دهند تا ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی را سازمان انجام دهد.

 

وی با اشاره به لزوم اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به ویژه در زمینه ایاب و ذهاب افراد دارای معلولیت، نقش سایر دستگاه‌ها در خصوص فراهم نمودن امکان و وسایل حمل و نقل و تردد به صورت ایمن، در دسترس و مناسب سازی شده برای این افراد در سطح شهرها را یادآوری و بر لزوم نقش آفرینی شهرداری‌ها در ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی طبق این قانون تاکید کرد.

 

طریفی حسینی در ادامه با اشاره به کمک‌های شهرداری تهران در زمینه ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی این شهر طی سال‌های اخیر، گفت: در حال حاضر بخشی از منابع مالی سازمان به ایاب و ذهاب دانش آموزان در استان‌های مختلف اختصاص می‌یابد و با توجه به محدودیت‌های مالی سازمان، تا زمان ایفای نقش کامل سایر دستگاه‌ها در خصوص ایاب و ذهاب افراد دارای معلولیت در سطح کشور، لازم است منابع مالی لازم برای این امر در اختیار سازمان قرار گیرد.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!