افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

شناسایی سلول هایی که راه رفتن افراد معلول را ممکن می کند

این سلول های عصبی یا نورون های Vsx2 نام دارند و در ساقه مغز و نخاغ وجود دارند. محققان متوجه شدند آنها نقشی مهم در احیای موتورعملکردها پس از جراحت نخاعی دارند.

 

محققان سوئیسی این یافته را در ژورنال نیچر به عنوان یک دستاورد معرفی کرده اند.

 

جوردن اسکویر مولف ارشد پژوهش است که روی درمان های احیا کننده در «نورواستور» (مرکزی که محققان سوئیسی برای توسعه درمان های جراحی عصبی جدید تاسیس کرده اند) کار می کند، در این باره می گوید: چنین فرایندی زمینه را برای درمان های هدفمندتر بیماران معلول فراهم می کند. اکنون می توانیم با هدف گرفتن این نورون ها نخاع را احیا کنیم.

 

محققان به عنوان بخشی از یک آزمایش بالینی ۹ شرکت کننده دچار معلولیت شدید یا کاملاً معلول به دلیل جراحت نخاعی را انتخاب کردند.

 

بیماران هرکدام درمان EES را به عنوان یک درمان آزمایشی دریافت کردند که به آنها کمک می کند دوباره حرکت کنند و کنترل بدن خود را دوباره بازیابند.

 

درمان EES شامل کاشت یک دستگاه کوچک روی پوشش محافظ نخاع است. محققان متوجه شدند توانایی راه رفتن بیماران حین درمان ارتقا یافت یا دوباره احیا شد. همچنین ۵ ماه بعد از درمان و توانبخشی قابلیت حرکتی فرد نیز بهبود یافت.

 

مولفان مجموعه ای از آزمایش ها روی موش ها انجام دادند تا عصب های مرتبط با ایستادن و راه رفتن پس از فلج شدن را شناسایی کنند.

 

آنها متوجه شدند نورون های Vsx2 (زیرمجموعه از نورون ها که V2a نامیده می شوند) به احیای راه رفتن فرد پس از فلج شدن مرتبط است.

 

هنگامیکه این نورون ها در موش های دچار جراحت نخاغی غیرفعال شدند، حیوانات دیگر نتوانستند راه بروند.

 

اما هنگامیکه آزمایش روی موش های سالم انجام شد، هیچ تاثیری روی آنها نداشت.

 

به گفته محققان این روند نشان می دهد نورون های مذکور نقش مهمی در احیای موتور عملکرد بعد از جراحت نخاعی دارد، هرچند برخی از اعصاب برای راه رفتن موش های سالم لازم نیستند.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!