افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

دسترسی ناشنوایان به مترجم زبان اشاره در دادرسی

برای اولین بار در ایران، ناشنوایان می‌توانند با استفاده از مترجمان رسمی زبان اشاره برای احقاق حق، در نظام دادرسی مشارکت کنند.

 

بر اساس این گزارش، تاکنون ناشنوایان با استفاده از «کارشناس خبره» در همه مراحل اداری و دادرسی مشارکت می‌کردند.

 

در این راستا، در ۱۰ تیر ۱۴۰۱ آزمون کتبی جذب مترجمان زبان اشاره در دانشگاه بین الملل فرشتگان دانشگاه آزاد برگزار شد؛ همچنین آزمون تشریحی (شفاهی) از یک مرداد سال جاری شروع خواهد شد.

 

برگزاری این آزمون با مساعدت و پشتوانه همه تشکل‌های مدنی، متخصص و فعال در حوزه ناشنوایان و تلاش‌های مرکز نظارت بر امور مترجمان رسمی معاونت حقوقی قوه قضائیه و کمک و پیگیری معاونت امور بین الملل قوه قضائیه در اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که یک کنوانسیون حقوق بشری است، انجام شده است.

 

با کسب مجوز از سوی رئیس قوه قضائیه، برگزاری آزمون بر عهده یک مرکز دانشگاهی و علمی تخصصی ویژه ناشنوایان و با نظارت قوه قضائیه گذاشته شده است.

 

مترجمان رسمی زبان اشاره برای فعالیت دارای مجوز رسمی بوده و مورد اعتماد نظام قضائی خواهند بود.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!