افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

جزییات همکاری جدید وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی

حمید طریفی حسینی  در خصوص امضای تفاهم نامه جدید همکاری میان سازمان آموزش و پرورش استثنایی یا سازمان بهزیستی گفت: سازمان بهزیستی در حوزه غربالگری و تشخیص اقداماتی را انجام می‌دهد؛ در حوزه غربالگری ناشنوایی، اوتیسم و آسیب‌های مربوط به بینایی پیش از این هم اقداماتی را را انجام داده است؛

 

موضوع این است که ما هم احتیاج داریم که تبادل اطلاعات و تبادل داده را به شکل بهتری با سازمان بهزیستی داشته باشیم؛ با امضای این تفاهم نامه این همکاری‌ها بهتر انجام خواهد شد.

 

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود: در کنار انتقال اطلاعات، بحث تشخیص و مداخله به هنگام را خواهیم داشت بخشی از این تشخیص‌ها در سنین پایین توسط سازمان بهزیستی انجام می‌شود و از منظر مداخلات تعلیم و تربیت چه به فرد و چه به خانواده ما تکالیفی داریم اما دسترسی به اطلاعات آنها نداریم زیرا این غربالگری‌ها در سازمان بهزیستی انجام می‌شود.

 

در اینجا بحث مداخلات را داریم که هم مداخلات به هنگام و هم بحث توانبخشی را مدنظر قرار دادیم.

 

در حال حاضر دانش آموزان استثنایی به کلاس‌های فوق برنامه توانبخشی می‌روند و هزینه‌های آن را سازمان آموزش و پرورش استثنایی پرداخت می‌کند

 

طریفی حسینی با بیان اینکه بحث خدمات حمایتی را هم مد نظر داریم که قرار است سازمان بهزیستی این امکانات را در اختیار ما قرار دهد؛ گفت: تاکنون سازمان آموزش و پرورش استثنایی تأمین تجهیزاتی مثل سمعک، عینک، ویلچر و هزینه داروهای خاص را تقبل کرده است.

 

وی با اشاره به برگزاری کلاس‌های توانبخشی خارج از مدرسه برای دانش آموزان استثنایی گفت: موضوع دیگر امضای این تفاهم نامه بحث هزینه این کلاس‌های توانبخشی فوق برنامه کلاس‌های مدرسه بود.

 

در حال حاضر دانش آموزان استثنایی به کلاس‌های فوق برنامه توانبخشی می‌روند و هزینه‌های آن را سازمان آموزش و پرورش استثنایی پرداخت می‌کند؛

 

در حالی که این موارد از جمله هزینه‌هایی است که دستگاه‌های دیگر باید هزینه آن را متقبل شوند اما چون نیازهای این دانش آموزان باید به صورت ویژه دیده شود ما این خدمات را در اختیار آنها قرار می‌دهیم تا آموزش به دانش آموزان استثنایی با مشکل مواجه نشود.

 

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی اظهار کرد:: بحث شناسایی افراد دارای معلولیت که قابلیت آموزش را دارند از موضوعات دیگر این تفاهم نامه است با توجه به شبکه گسترده سازمان بهزیستی در سطح کشور و مکانیزم ها و شیوه‌هایی که این سازمان برای شناسایی افراد دارای معلولیت استفاده می‌کند؛ کودکانی که در ردیف معلولان آموزش پذیر قرار می‌گیرند به ما معرفی می‌شوند تا ما خدمات آموزشی را به آنها ارائه می‌دهیم.

 

بحث توانمندسازی خانواده‌ها و دانش آموزان معلول و بحث مهارت آموزی دانش آموزان و مواردی از این دست اجرا خواهد شد.

 

وی با اشاره به اینکه مدت زمان اجرای این همکاری یک سال خواهد بود گفت: البته این مأموریتی است که هم سازمان آموزش و پرورش استثنایی و هم سازمان بهزیستی به عهده دارند که باید این تکالیف را انجام دهند؛

 

این تفاهم نامه از بابت تسهیلگری و تسریع در اقدامات انجام خواهد شد.

 

این موارد به صورت معمول جزو وظایف و مأموریت‌های هر دو دستگاه است ما تنها برای کارآمد سازی بیشتر و اثرگذاری بیشتر همکاری‌ها این تفاهم نامه را اجرایی کردیم.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!