افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

جایگاه حقوق معلولین و نابینایان در حوزه حقوق شهری کمرنگ است

محمد اسدیان، عضو شورای شهر کرج، در جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری کرج که در خصوص ردیف های بودجه مناسب سازی گذرگاه های عرضی عابر پیاده برای تردد معلولین و نابینایان و بهسازی و بهبود معابر با رعایت مقررات مناسب سازی معلولین با حضور اعضا کمیسیون تلفیق برگزار شد، اظهار کرد: امسال با پیشنهاد اعتبار در نظر گرفته شده توسط مناطق موافقت شد اما در خصوص تسهیل تردد معلولین و نابینایان تاکنون سیاست گذاری درستی صورت نگرفته است.

 

رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج افزود: در مطالعات تطبیقی ما راه کارهایی همچون شهرک سازی مناسب و متناسب با نیازهای این عزیزان انجام شده است و پیشنهاد می کنم که تمامی دستگاه‌هایی که در این حوزه تکلیف دارند سیاست گذاری را به سمت شهرک‌هایی مذکور و استفاده از تکنولوژی‌های نوین انسان محور سوق دهند.

 

اسدیان بیان کرد: در بعضی از شهر ها به اپلیکشن هایی که در اختیار این عزیزان قرار می دهند از طریق ون هایی مخصوص تردد این عزیزان را تسهیل کرده اند اما در کلانشهر کرج خلا اینگونه اقدامات به صورت ملموسی دیده می‌شود.

 

به گفته عضو شورای اسلامی شهر کرج توجه حقوق شهری به حقوق افراد معلول، نابینایان و جانبازان از باب توجه به حقوق شهروندی آنان و لزوم دسترسی برابر شهروندان به تسهیلات شهری، امری ضروری است و نیازمند توجه دستگاه‌های ذی‌مدخل است.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!