افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

تعداد مددجویان پشت نوبتی برای دریافت مستمری به صفر رسید

علی بهادری جهرمی در توئیتی اعلام کرد: پس از سال‌ها، تعداد مددجویان پشت نوبتی برای دریافت مستمری به صفر رسید

 

سخنگوی دولت در این توئیت گفت: طی دو سال گذشته ۳۸۱ هزار و ۸۳۶ مددجوی سازمان بهزیستی که چندین سال منتظر حمایت بودند، وارد چرخه حمایتی شدند.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!