افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

بکارگیری کارگران معلول در واقع معامله با خدا است

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در بازدید از یک واحد تولیدی محصولات بهداشتی در شهر صنعتی البرز قزوین  اظهار کرد: مدیر این واحد صنعتی که در راستای بکارگیری نیروهای معلول و دارای محدودیت جسمی گام برداشته و این افراد در کمتر جایی شغل می‌دهد، در واقع با خداوند معامله کرده است.

رئیس جمهور اذعان کرد: همه انسان‌ها در معرض آزمون الهی قرار دارند و باید تلاش کنند تا از آزمون الهی سربلند خارج شوند.

وی افزود: یک نفر با ثروت و مقام مورد آزمون قرار می‌گیرد و دیگری بدون اینها آزمون شده و گاهی ممکن است انسان با نقص عضو و محدودیت جسمی مورد آزمون قرار بگیرد اما در این میان سربلند خارج شدن از آزمون الهی بسیار مهم است.

رئیس جمهور در پایان خطاب به کارگران این واحد تولیدی که بیشتر آنها را معلولین تشکیل می‌دهند بیان کرد: عزم و اراده شما ستودنی است و اینکه با وجود محدودیت جسمی چیزی از کار کم نمی‌گذارید، مایه افتخار شما بوده و روحیه شما مثال زدنی و قابل تقدیر است.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!