افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

برنامه وزارت رفاه برای اشتغال و مسکن افراد دارای معلولیت

سید صولت مرتضوی، در مراسم بزرگداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت، گفت: با دستور رئیس جمهور اقدامات بسیار شایسته‌ای در این حوزه صورت گرفته است. توصیه‌های مؤکد ایشان در راستای خدمت متواضعانه به آحاد مختلف مردم به ویژه توان‌یابان و معلولان آویزه گوش ما است.

 

وی افزود: در این راستا راهبردهایی را تدوین کردیم که به فضل الهی محقق خواهد شد. اولاً؛ تلاش همه جانبه برای تحقق عدالت و احیای حقوق توان‌یابان و معلولان از مسیر گسترده شدن حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی، افزایش توانمندی معلولان با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، توجه به اشتغال معلولان و بخش‌های تولیدی و خدماتی و اداری، فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و بسیج همگانی در راستای مسئولیت اجتماعی آنها برای جذب مشارکت و خدمات مطلوب و توجه به حل مشکلات معیشتی و اشتغال و مسکن جامعه معلولان، مساعدت و تمرکز بر روی آسیب‌های اجتماعی از جمله پیشگیری و درمان اعتیاد و توجه به زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست و کودکان کار خیابانی از جمله وظایف و راهبردهایی است که در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.

 

مرتضوی با بیان اینکه برنامه‌های ما توانمندسازی خدمات‌گیرندگان در کنار حمایت‌های مستمر است، گفت: تأمین مسکن جامعه هدف از برنامه‌های بسیار موفق سازمان بهزیستی بوده است.

 

وی همچنین با اشاره به مناسب سازی اشتغال افراد دارای معلولیت، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن مکانیزم‌های ارائه خدمات و شفافیت پنجره واحد خدمات در سازمان بهزیستی، فراگیری و اثربخشی خدمات و نوآوری‌های اجتماعی مبتنی بر علوم دانش بنیان، تمرکز سازمان بر پیشگیری از معلولیت و آسیب‌های اجتماعی، افزایش پوشش‌های بیمه‌ای خدمات‌گیرندگان و بسترسازی جهت اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به روزرسانی پشت نوبتی خدمات مشمولین و مستمری‌بگیران و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی جامعه هدف از طریق تشکیل گروه‌های استعدادیابی، بدنه‌سازی اجتماعی و مردمی سازی سازمان بهزیستی برای مقابله و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌ها و تقویت رویکردهای اجتماعی محور، گفت: در سازمان بهزیستی و وزارت تعاون یکی از محوری‌ترین برنامه‌های ما اجتماعی کردن و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی است.

 

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!