افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

برنامه‌های ویژه جشنواره کودک در اصفهان اعلام شد

علی عباسی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این دوره، مانند چهار دوره قبلی، برنامه‌های ویژه‌ای برای حضور کودکان و نوجوانان دارای معلولیت طراحی شده است.

در یک جلسه با حضور مدیران جشنواره و نمایندگان انجمن‌های فعال در زمینه حقوق افراد با نیازهای خاص، تصمیم‌گیری شد تا غرفه‌هایی برای این انجمن‌ها در بخش نمایشگاهی جشنواره اختصاص یابد تا این انجمن‌ها بتوانند فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را معرفی و جذب همکاری‌های مردمی کنند.

وی افزود: علاوه بر این، کمیته‌های سینمایی و امور افراد دارای معلولیت در حال ساخت کلیپی هستند تا فرهنگسازی و ترویج حقوق افراد دارای معلولیت را افزایش دهند. این کلیپ به منظور افزایش آگاهی کودکان بدون معلولیت و جامعه درباره رفتار صحیح با افراد دارای معلولیت خواهد بود.

عباسی همچنین افزود: در این دوره از جشنواره، اکران‌هایی برای کودکان و نوجوانان دارای معلولیت جسمی حرکتی در پردیس سینمایی چهارباغ برنامه‌ریزی شده است. به منظور افزایش آگاهی کودکان فاقد معلولیت و عموم جامعه، پوسترها و بنرهایی طراحی شده‌اند که در سینماهای جشنواره و سطح شهر نصب خواهند شد.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!