افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

انتصاب معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور طی حکمی دکتر «فاطمه عباسی» را به عنوان معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور منصوب کرد.

 

علی‌محمد قادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور طی حکمی دکتر «فاطمه عباسی» را به عنوان معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور منصوب کرد.

 

در متن حکم عباسی آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند سرکارعالی به موجب این حکم به عنوان «معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور» منصوب می‌شوید. با عنایت به اهمیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر روش‌های توانبخشی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت در تحقق توسعه پایدار، دستیابی به سطح مطلوب سلامت و رفاه اجتماعی و ایجاد تسهیلات لازم به منظور تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت به عنوان مدخل ورود به راهبرد توانبخشی خانواده‌محور و جامعه‌محور، از شما انتظار دارم با تاکید بر رویکردهای تحولگرا و خلاق و بهره‌گیری از اندیشه‌های صاحب‌نظران درون و برون‌سازمانی تمامی توان و تجربه خویش را در جهت نیل به اهداف به کار بندید.

 

۱. طراحی اقدامات برجسته در جهت ایجاد و توسعه مراکز غیردولتی توانبخشی افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران روانی مزمن براساس اهداف استراتژیک سازمان و توسعه خدمات، گسترش اشتغالزایی و رقابت در فعالیت‌های تخصصی

 

۲. تدوین برنامه‌های مبتنی بر شواهد و ظرفیت‌سازی لازم در جهت بالابردن میزان اثربخشی برنامه‏‌ها و رضایتمندی از خدمات و حمایت های توانبخشی، بهبود، بازگشت و شامل‌سازی افراد معلول در فعالیت‏‌های  توسعه اجتماعی

 

۳. طراحی زمینه‌ها و امکانات لازم در راستای مشارکت فعال و تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت از طریق پیگیری تسهیل سیستم دسترسی و ارتباطات و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت یکسان‌سازی فرصت‌های اجتماعی

 

۴. تدوین طرح‌ها و برنامه‌های مدون علمی و روزآمد در جهت تأمین و تقویت حداقل‌های معیشتی افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران روانی مزمن متناسب با سطح نیازهای گروه‌های هدف و نرخ تورم

 

۵. برنامه‌ریزی در جهت توانبخشی گروه‌های مختلف افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران روانی مزمن در بخش‌های خدمات توانبخشی پزشکی حرفه‌ای و ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی در قالب مراکز روزانه

 

۶. ارائه طرح‌های نوین و مبتنی بر علوم و فنون روزآمد در حیطه‌های توانپزشکی، فن‌آوری و وسایل کمک توانبخشی

 

۷. تقویت مشارکت‌های اجتماعی و شبکه‌سازی در بین همه شرکای کاری، تقویت سیستم ارتباطات و تبادل دانش، تجربه و تخصص تلاش در جهت بهبود ساختار و روش‌های انجام کار و تسهیل فرایند ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت و ایجاد مکانیزم پایدار برای پایش، نظارت و ارزشیابی اقدامات و مأموریت‌‏های آن حوزه

 

۸. طراحی و تدوین سیستم نظارت کارآمد و پویا و پایش و ارزشیابی مستمر فعالیت‌های توانبخشی مراقبتی در مراکز توانبخشی افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران روانی مزمن و بازنگری ضوابط، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط

 

توفیقات سرکارعالی را در انجام وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!