افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

ارائه بیش از ۶۷۰۰ دوره آموزش مهارتی به معلولان در دو سال دولت

بر اساس گزارش‌ها در دو سال دولت سیزدهم ۶۷۱۷ نفرـ دوره آموزش مهارتی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به افراد دارای معلولیت در کشور ارائه شده است.

 

 در حال حاضر افراد دارای معولیت به واسطه نداشتن مهارت‌های حرفه‌ای و عدم تأمین منابع مالی برای گذران زندگی خود و خانواده بیش از سایر افراد جامعه در معرض انواع آسیب‌های فردی و اجتماعی قرار دارند. این مساله زمانی به اوج خود می‌رسد که معلولان به دلیل فقدان مهارت‌های شغلی ناچار به انجام کارهای در سطح پایین یا تن دادن به امور بدون آتیه می‌شوند که می‌تواند زمینه بهره‌کشی‌های مختلف از آنها را فراهم کند.

 

بر همین اساس آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان آموزش‌هایی که ابعاد کاربردی و مهارتی آنها نسبت به ابعاد نظری از اهمیت بیشتری برخوردار است یکی از پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌های جوامع برای توسعه فردی و اجتماعی معلولان تلقی می‌شود.

 

به اعتقاد کارشناسان آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای کلید توانمندسازی شغلی معلولان است و به این منظور تربیت نیروی کاردان و کارآفرین ماهر در جامعه معلولان و بکارگیری آنها در بازار کار از محورهای اساسی توانمندسازی معلولان و اشتغالزایی آنها به شمار می‌رود.

 

توصیه نامه سازمان بین المللی کار نیز درباره توانبخشی حرفه‌ای بر ذکر این مساله تاکید دارد که باید به افراد ناتوان فرصت داده شود تا به شغلی مناسب با توانایی خود دست یابند و به جای ناتوانی به توانایی‌ها و ظرفیت‌های شغلی افراد توجه شود.

 

بر اساس گزارش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای طی شش ماهه نخست امسال ۲۷۴۸ نفرـ دوره آموزش مهارتی رایگان به معلولان در سراسر کشور ارائه شده که از این تعداد ۱۷۷۳ نفر را زنان و ۹۷۵ نفر را مردان تشکیل می‌دهند.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!