افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

اختصاص ۴۰ اتوبوس جدید برای معلولان و جانبازان پایتخت

مهدی علیزاده در این باره گفت: حسب دستور شهردار محترم تهران و در راستای خدمات رسانی بهتر به شهروندان عزیز کم توان و ناتوان ۴۰ دستگاه دیگر مخصوص این عزیزان به ناوگان ویژه جانبازان و معلولان اضافه خواهد شد.

 

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین گفت: بر اساس دستورالعمل های موجود برای سامانه جانبازان و معلولان فعلی باید جایابی جدیدی اتفاق بیفتد که همکاران بنده در شرکت واحد برای آن تلاش می کنند و مدیریت فعلی این سامانه هم بنابر تکلیفی که به عهده شرکت واحد اتوبوسرانی گذاشته شده به بخش دیگری از معاونت حمل و نقل( سازمان تاکسیرانی) واگذار خواهد شد.

 

علیزاده گفت: این جابجایی هیچ خللی در خدمات رسانی به عزیزان جانباز، معلول و کم توان ایجاد نخواهد کرد.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!