افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

اجرای طرح ارائه بسته آموزشی توانبخشی متناسب با شدت معلولیت

رامین رضایی : امسال در ۱۰ استان در صورت تامین منابع و تهیه تجهیزات آموزشی، شیوه آموزشی جدیدتری برای مراکز در راستای توانمندسازی شدن اجرا خواهیم کرد.

 

وی با بیان اینکه ایران در ارائه خدمات توانبخشی، پیشرفته تر از کشورهای منطقه است، یادآور شد: این طرح تاکنون در ۱۳ استان – در هر استان در ۲ مرکز- از جمله استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، تهران و گیلان اجرا شده است.

 

رضایی گفت: برای اجرای این طرح پژوهش و بررسی میدانی داشتیم تا مجموعه آموزشی به‌روزتری داشته باشیم.

 

به گفته وی،  در حال حاضر ۱۵۰۰ مرکز توانبخشی روزانه و توانبخشی پزشکی در کشور فعالیت دارند.

 

یک میلیون و ۶۰۰ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی هستند. طبق آمار جامعه جهانی، معلولان ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند که در ایران این آمار ۱۰ درصد محاسبه می‌شود که سه درصد از آنها معلولیت شدید و خیلی شدید دارند. براین اساس جمعیت معلولان ایران بین هشت میلیون نفر برآورد می‌شود.

 

فرایند برخورداری از خدمات در مراکز روزانه شامل ارائه درخواست به میز خدمت، بررسی و تشکیل پرونده، ارجاع به کمیسیون تعیین نوع و شدت معلولیتدر صورت نداشتن کارت معلولیت یا انقضای آن، بررسی و تهیه گزارش مددکاری، طرح پرونده در کمیته توانبخشی، در صورت نیاز ارجاع به مرکز روزانه توانبخشی متناسب و در صورت نبود مرکز روزانه توانبخشی متناسب درج اطلاعات فرد به عنوان پشت نوبتی است.

 

مراکز روزانه توانبخشی شامل مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی معلولان ذهنی، مراکز آموزشی و توانبخشی اختلال طیف اتیسم،  مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و توانخواه کم بینا و نابینا، مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی،  مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی معلولان جسمی و حرکتی، مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی معلولان ضایعه نخاعی، مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی سالمندان، مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی بیماران روانی مزمن، مراکز روزانه توانبخشی ویژه اختلالات دهانی، بلع و تغذیه و مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی چندمعلولیتی است.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!