افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

آغاز مناسب سازی معابر منتهی به منزل معلولان و جانبازان

حمیدرضا صارمی، از آغاز مناسب سازی معابر منتهی به منازل مسکونی معلولین و جانبازان شهر تهران خبر داد و افزود: بر اساس برنامه جامع مناسب سازی، هر ساله باید تعداد مشخصی از معابر و فضاهای عمومی شهر، ساختمان‌های عمومی شهرداری و بوستان‌های شهری به منظور تسهیل تردد شهروندان، علی‌الخصوص، افراد دارای معلولیت و جانبازان معزز در سطح شهر، بهسازی شوند، تأکید این برنامه، بر مناسب سازی عرصه‌های عمومی و پیاده روها است، اما مسئله اینجاست که در صورت عدم دسترس پذیری معابر منتهی به منازل معلولان و جانبازان، آنها امکان حضور در سطح شهر و بهره برداری از عرصه‌های عمومی را نخواهند داشت.

 

وی ادامه داد: با توجه به این مهم، ضرورت دارد که بهسازی ورودی و معابر منتهی به محل سکونت جانبازان و افراد دارای معلولیت در اولویت اجرا قرار گیرد، بنابراین همزمان با ابلاغ لیست معابر پایلوت برای مناسب سازی به تفکیک نواحی ۱۲۳ گانه شهرداری تهران (شامل ۲۵۶ معبر)، لیست آدرس منازل افراد دارای معلولیت جسمی- حرکتی در هر منطقه را به شهرداری مربوطه ارسال و تاکید کردیم که با نظر کمیته مناسب سازی منطقه، دو مورد از معابر دارای اولویت و منتهی به آدرس‌های مذکور را انتخاب کنند تا عملیات مناسب سازی برای آنها صورت گیرد، بدین ترتیب در مجموع در فاز نخست این برنامه، ۴۴ معبر مشرف به منازل این عزیزان دسترس پذیر خواهد شد.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!