معرفی مراکز

در حال بروز رسانی …

معرفی مراکز

رادیو توان در این قسمت اقدام به معرفی مراکز تفریحی و توریستی ، مراکز درمانی ، مراکز ورزشی ، مراکز خیریه ، مراکز انجمن ها ، مراکز اداری و… جهت دسترسی آسان به شما کاربران گرامی معرفی می کند .

به ترتیب اولویت ها

معرفی مکان ها صورت می گیرد

معرفی مراکز درمانی

معرفی مراکز درمانی و دسترس پذیر شهروندان دارای معلولیت

معرفی مراکز توریستی گردشگری

معرفی مراکز تفریحی و گردشگری برای شهروندان دارای معلولیت

معرفی مراکز ورزشی

معرفی مکان ها و سالن های ورزشی دسترس پذیر برای شهروندان دارای معلولیت

معرفی مراکز خیریه

معرفی مراکز خیریه و دسترس پذیر برای شهروندان دارای معلولیت

معرفی انجمن ها

معرفی انجمن های دسترس پذیر برای شهروندان دارای معلولیت

شما هم می توانید مکان عمومی و دسترس پذیر خود را به ما معرفی نمایید

در حال بروز رسانی …